Familierecht

Marina Maric

Marina is sinds 2018 advocaat. Voordat Marina zich bij NIVOX Advocaten aansloot, heeft zij bij een middelgroot advocatenkantoor in Leiden en als advocaat bij een verzekeraar gewerkt. Uiteindelijk heeft Marina ervoor gekozen om als specialist in het familierecht verder te gaan, maar wel op haar eigen manier en in samenwerking met andere specialisten. Om die reden heeft zij zich per 1 april 2023 bij NIVOX Advocaten aangesloten. Marina houdt zich uitsluitend bezig met het familierecht met een nadruk op scheidingen en alles wat daarbij komt kijken.

 

Deskundig, betrokken en daadkrachtig

Marina is gespecialiseerd in (internationale) echtscheidingen en alle facetten daaromheen, zoals het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, het verdelen van de gemeenschap van goederen en het maken van alimentatieberekeningen. Marina heeft veel ervaring met het adviseren van ondernemers en expats bij hun echtscheiding. Haar bijzondere interesse gaat uit naar meer complexe scheidingen met onderliggende emotionele problematiek.

Heb je behoefte aan een toegankelijke, open en deskundige advocaat of mediator? Dan ben je bij Marina aan het goede adres. ‘One size fits all’ staat niet in haar woordenboek. Ieder mens is uniek en elke scheiding vereist een andere aanpak. Door goed naar haar cliënten te luisteren komt Marina er snel achter wat haar cliënten willen en waar zij behoefte aan hebben. Marina is bovendien erg betrokken bij haar cliënten. Zij bouwt snel een band op wat de samenwerking met haar cliënten en uiteindelijk de uitkomst van de zaak ten goede komt.  

Marina adviseert haar cliënten niet alleen op juridisch gebied, zij begeleidt hen ook tijdens moeilijke periodes. Hierdoor zet Marina haar cliënten weer in hun kracht waardoor ze in staat zijn betere beslissingen te nemen. Door samen te werken met een vast team van andere deskundigen zoals een accountant, fiscalist, kindertherapeut en psycholoog bereikt zij het maximale resultaat voor haar cliënten.

Marina is meertalig en kan jou ook in een andere taal dan het Nederlands bijstaan. Zij spreekt namelijk ook vloeiend Kroatisch, Servisch, Bosnisch, Engels en Nederlands. Ook als het om een mediation gaat.

Opleidingen en specialisatieverenigingen

Marina is lid van de volgende (specialisatie) verenigingen:

  • Vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
  • De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)
  • Commissie Familie- en Jeugdrecht bij de Orde van Advocaten te Den Haag

Verder is Marina actief binnen Junior Chamber International (JCI), een vereniging waar jonge ondernemers samenkomen.

NIVOX Familierecht, voor wie?

Particulieren

Marina helpt jou bij uiteenlopende familierechtelijke zaken. Hierbij kun je denken aan echtscheidingen, de zorgregeling voor jullie kinderen, kinderalimentatie en of partneralimentatie, naamswijzigingen, gezagskwesties, erkenning en ontkenning van het vaderschap en adoptie.

Verreweg de meeste mensen komen in aanraking met het familierecht vanwege een echtscheiding, een zeer ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Voor Marina is juridische deskundigheid vanzelfsprekend. Marina is aangesloten bij dé Vereniging voor Familierechtadvocaten en Mediators van Nederland en heeft zodoende uitmuntende kennis van het familierecht. Zij heeft niet alleen kennis van de wet, maar is op de hoogte van de laatste stand van de rechtspraak zodat zij jou een goede inschatting kan geven van de kansen van jouw zaak.

Marina levert maatwerk, met aandacht voor de mens achter de zaak.

‘’Tijdens onze eerste kennismaking bespreken wij wat voor jou belangrijk is en hoe we datgene kunnen bereiken wat je graag wilt.’’

Heb je een vraag of wil je eens van gedachte wisselen over een bepaalde kwestie? Bel of mail gerust, Marina geeft snel en op een begrijpelijke manier antwoord op jouw vragen en helpt je graag.

Ondernemers

Marina heeft uitgebreide kennis en ervaring in het bijstaan van ondernemers (of hun echtgenoten) bij een echtscheiding. Voor jou als ondernemer kan de onzekerheid bij een scheiding groot zijn. Wat gebeurt er met mijn onderneming als wij uit elkaar gaan en is de continuïteit van mijn onderneming wel gewaarborgd? Kan ik de alimentatie wel betalen? En maakt mijn ex-partner aanspraak op een gedeelte van de waarde van de onderneming? Hoe zit het met mijn opgebouwde pensioen?

Dat zijn allemaal begrijpelijke vragen waar Marina bij helpt en heldere antwoorden op kan geven. Omdat Marina vaak ondernemers adviseert en bijstaat, weet zij precies waar de zorgen van een ondernemer liggen. Bovendien is Marina zelf ondernemer dus zij weet ook daarom precies waar de risico’s en de kansen liggen. Marina voorziet jou van deskundig advies en denkt op een strategische manier met je mee. Waar nodig werkt zij natuurlijk samen met jouw accountant of boekhouder zodat samen de allerbeste oplossing bereikt wordt.

Expats

Marina adviseert cliënten uit heel Nederland, maar staat ook Nederlanders of hun partners bij die in het buitenland wonen. Ook staat Marina regelmatig expats bij die in Nederland wonen en werken. Marina is zelf afkomstig uit Kroatië en is tweetalig opgevoed en weet als geen ander hoe het is om als een ‘vreemde’ in Nederland te wonen.

Een scheiding kan al snel internationale aspecten hebben. Stel dat je bijvoorbeeld bent getrouwd in het buitenland, je hebt verschillende nationaliteiten of je bent als expat naar Nederland verhuisd om hier te komen wonen en werken. Als je dan uit elkaar gaat, is het belangrijk dat jouw scheiding juridisch goed wordt afgewikkeld.

Afstand is voor Marina geen probleem. De communicatie kan telefonisch, via video-meetings en uiteraard per e-mail plaatsvinden.

Ben je expat en wil je eens van gedachte wisselen over de juridische familierechtelijke gevolgen? Of woon je in het buitenland en wil je graag in Nederland scheiden? Marina geeft snel en op een begrijpelijke manier antwoord op jouw vragen en helpt graag, in meerdere talen waaronder het Nederlands, Engels, Kroatisch, Servisch en Bosnisch.

Waar kunnen wij u bij helpen.

Aan een goede samenwerking gaat een goede kennismaking vooraf. Marina vindt het belangrijk om jou als persoon goed te leren kennen zodat zij weet waar jouw behoefte zit en hoe wij jou het beste kunnen helpen. Tijdens de eerste kennismaking bespreekt Marina met jou wat voor jou belangrijk is en hoe we datgene kunnen bereiken wat je graag wilt. Vervolgens maken wij een plan van aanpak zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Echtscheiding/einde samenleving

Je hebt besloten om niet meer samen verder te gaan. Een scheiding brengt verdriet, onzekerheid en grote veranderen met zich mee. Weet je niet wat je te wachten staat? Heb je behoefte aan iemand die je echt begrijpt en met jou op zoek gaat naar wat nodig is zodat jij met vertrouwen kunt bouwen aan een nieuwe toekomst? Marina is zich ervan bewust dat een scheiding een ingrijpende gebeurtenis is. Daarom haalt zij alles uit de kast om ervoor te zorgen dat jij met vertrouwen kunt bouwen aan een nieuwe toekomst, en weer gelukkig kunt zijn.  

‘’Ik help én coach jou daarom door het hele scheidingsproces heen. We maken eerst uitgebreid kennis en daarna maken wij samen een plan van aanpak. Ik communiceer in ‘normale’ taal en laat het juridische jargon achterwege. Na ons intakegesprek hebben wij samen een concreet tijdspad uitgestippeld en weet je precies wat je te wachten staat.’’

Marina is een voorstander van zaken in onderling overleg goed regelen. Haar ervaring is dat een onderling gevonden oplossing beter en meer structureel van aard is. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan bewandelen we de weg van een procedure in de rechtbank.

Marina spant zich tot het uiterste in zodat jij na de scheiding weer rustig en met vertrouwen jouw leven kunt opbouwen.

Mediation

Als je uit elkaar gaat, is er vaak veel onbegrip tussen de partners en ook veel onzekerheid. Waarom gaan we eigenlijk uit elkaar? We waren toch gelukkig? Wat staat mij nu te wachten? Kan ik nog wel in mijn huis blijven wonen met de kinderen? Wanneer en hoeveel mag ik mijn kinderen zien? Hoe worden onze spullen verdeeld? Dit zijn natuurlijk begrijpelijke vragen.

Bij mediation is er ruimte om over alle onderwerpen te praten om vervolgens tot een structurele oplossing te komen. De mediation vindt plaats in een veilige setting en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk en kan niet in een eventuele procedure gebruikt worden. We zoeken naar duurzame oplossingen waar jullie allebei achter staan. We zitten samen aan tafel om deze oplossing te vinden. In een vertrouwde setting en onder Marina’s deskundige begeleiding.

Tegenwoordig is er een groot aanbod aan mediators. Bij Marina kun je kwaliteit verwachten en grote gespecialiseerde juridische kennis op het gebied van het familierecht. Dit voorkomt dat je achteraf gedoe krijgt over bijvoorbeeld de inhoud van de afspraken.

Marina biedt mediation pakketten aan. Informeer bij vooral naar de mogelijkheden. Tijdens ons kennismakingsgesprek zullen we alle mogelijkheden bespreken, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Kinderen in een scheiding

Veel pijn en verdriet dat ontstaat bij kinderen bij een scheiding kan voorkomen worden. Als ouder heb je vaak wel vrienden of familie waarmee je kunt praten over de scheiding. Om bijvoorbeeld uw boosheid en verdriet te verwerken. Maar helaas werkt dit zo niet voor een kind. Kinderen praten niet graag over een scheiding en kroppen het gevoel op.

Om de negatieve effecten op de kinderen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat jullie gezamenlijk als ouders in overleg afspraken kunnen maken over de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen. Ook is het belangrijk ruzies en vechtscheidingen te voorkomen. Ruzies kunnen namelijk enorme (blijvende) negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van de kinderen. Het is van belang om goed hierbij stil te staan. Dit geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor de advocaten en mediators.

Marina besteedt veel aandacht aan het welzijn van de kinderen en zij vindt de positie van de kinderen heel belangrijk. Ook probeert zij ouders te overtuigen dat zij beslissingen moeten nemen in het belang van de kinderen en begeleidt zij hen ook richting die beslissingen.

Om te voorkomen dat kinderen negatieve gevolgen ervaren van een scheiding, werkt Marina samen met een vaste kindertherapeut en een coach voor ouders. Een scheiding betekent immers een ander leven voor de ouders, maar ook voor de kinderen.

Scheiden en financiën

Bij een scheiding moeten ook financiële afspraken worden gemaakt. Hierbij kun je denken aan afspraken over de woning, een auto, de verdeling van de betaal- en spaarrekeningen en bijvoorbeeld de inboedel. Hoe deze afspraken eruit zien, is afhankelijk van hoe jullie getrouwd zijn. Je kunt bijvoorbeeld getrouwd zijn in de gemeenschap van goederen, in de beperkte gemeenschap van goederen of je kunt huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebben opgemaakt.

Marina heeft ruime expertise op het gebied van het verdelen van de (beperkte) gemeenschap van goederen en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Zij begeleidt jou graag hierbij.

Kinderalimentatie

Al vanaf de geboorte van jullie kinderen heb je als ouder vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid om financieel voor jullie kinderen te zorgen. Zo lang een huwelijk of een relatie duurt, zijn deze kosten vaak geen probleem en gaat dit vanzelf. Als jullie als ouders uit elkaar gaan, moet je ineens nadenken over de kosten van de kinderen en hoe je dat wilt regelen of verdelen.  

In Nederland zijn ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van hun minderjarige kinderen (tot 18 jaar). Deze verplichting loopt door tot het moment dat de kinderen de leeftijd van 21 jaar bereiken.

Bij het bepalen van de kosten van een kind geldt als uitgangspunt: de levensstandaard van het kind toen de ouders nog bij elkaar waren. Gekeken wordt naar het aantal kinderen in het gezin en het netto gezinsinkomen van de ouders voorafgaand aan de scheiding. Aan de hand van deze factoren wordt bepaald wat een kind kost.

Als bekend is wat de kinderen kosten, wordt gekeken naar wat ouders na de scheiding kunnen betalen. De bedoeling is dat de ouders naar rato van hun inkomen bijdragen in de kosten van de kinderen. Ook wordt rekening gehouden met de zorgregeling die ouders voor de kinderen afspreken.

Heb je vragen over kinderalimentatie, wil je de kinderalimentatie laten berekenen of bijvoorbeeld laten wijzigen, neem dan gerust contact met Marina op.

Partneralimentatie

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan kan het zo zijn dat je bij scheiding partneralimentatie moet betalen. Of je partneralimentatie moet betalen, hangt van heel veel factoren en omstandigheden af.

Het berekenen van partneralimentatie is specialistenwerk. Het kan je ontzettend veel opleveren als je je goed laat adviseren daarover. Zeker bij ondernemers is het belangrijk dat je deskundige hulp krijgt. Laat je daarom altijd adviseren door een specialist.

Bij Marina ben je in goede handen. Zij is gespecialiseerd in het berekenen van partneralimentatie en beschikt daarbij vanzelfsprekend over financiële en fiscale kennis. Door haar jarenlange ervaring op het gebied van partneralimentatie is zij in staat om het maximale voor jou te bereiken.

Ook als je partneralimentatie betaalt, kan het zo zijn dat omstandigheden wijzigen en dat de berekening niet meer ‘up to date’ is. Het is dan ook logisch om de berekening af en toe tegen het licht houden. Marina overlegt graag met jou daarover.

Ouderschapsplan

Als je als ouders gaat scheiden, ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dat ligt vast in de wet. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende zaken geregeld worden.

Als eerste moet een zorgregeling worden vastgelegd. Het uitgangspunt bij een scheiding is dat beide ouders evenveel voor de kinderen zorgen. Ook moet worden vastgelegd op welk adres de kinderen worden ingeschreven.

Ten tweede moet ook worden vastgelegd hoe de kosten van de kinderen betaald worden. Ouders kunnen kiezen voor een gezamenlijke kinderrekening of zij kunnen kiezen voor kinderalimentatie.

Ten derde moet sowieso worden vastgelegd hoe ouders belangrijke beslissingen nemen voor en over hun kinderen. Belangrijke beslissingen zijn bijvoorbeeld schoolkeuzes, verhuizingen of medische beslissingen.

Uiteraard kun je het ouderschapsplan ook gebruiken om andere afspraken vast te leggen.

Marina begeleidt jou richting een op maat gemaakt ouderschapsplan, dat past bij de leeftijd en de situatie van uw kinderen.

Internationaal familierecht

Ga je scheiden en spelen er internationale aspecten? Hierbij kun je denken aan verschillende nationaliteiten of vermogen in het buitenland. Ook kan het zo zijn dat je graag met de kind(eren) wilt verhuizen naar het buitenland of dat je juist vanuit een ander land wil verhuizen naar Nederland met de kind(eren).

Bij internationale vraagstukken is het belangrijk om een specialist in te schakelen. Zeker als het gaat om een echtscheiding waarbij het onduidelijk is welk recht van toepassing is. Het is namelijk mogelijk dat een echtscheiding wel bij de Nederlandse rechtbank afgewikkeld kan worden, maar dat het recht van een ander land van toepassing is. In dat geval is het belangrijk dat je je in een vroeg stadium laat adviseren, mede in het belang van de kinderen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Marina is gespecialiseerd in grensoverschrijdende situaties. Besprekingen kunnen plaatsvinden via videoverbindingen. Vaak is het niet eens nodig dat je naar Nederland komt als je in het buitenland woont. Marina kan jou moeiteloos te woord staan in het Nederlands, Engels, Kroatisch, Bosnisch en Servisch.

Pensioenen

Jij en je partner hebben hoogstwaarschijnlijk pensioen opgebouwd in de tijd dat je samen was. Het opbouwde pensioen wordt niet bij het vermogen gerekend, maar is een apart onderdeel. In principe is het zo dat al het opgebouwde ouderdomspensioen pensioen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ‘gedeeld’ wordt, maar je kunt ook andere afspraken maken.

Ook kun je pensioen hebben opgebouwd in de onderneming. Dat wordt ook wel het pensioen in eigen beheer genoemd of je kunt bijvoorbeeld een lijfrentepolis hebben afgesloten die gaat uitkeren op het moment dat je een bepaalde leeftijd bereikt. In het geval van een scheiding kan dit complex worden en gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Je wilt als ondernemer immers niet dat je liquiditeiten in gevaar komen en aan de andere kant kan jouw partner verlangen dat het pensioen elders wordt veilig gesteld. Het is dus belangrijk hierover te praten en goede afspraken te maken.

Pensioen verdelen bij scheiding kan complexe materie zijn, zeker bij ondernemers. Daarom werkt Marina samen met een pensioenspecialist zodat je verzekerd bent van het goed advies en de beste oplossing.

Wijziging voornaam/achternaam

Het kan zo zijn dat je op een bepaald moment in jouw leven je voornaam of achternaam wilt wijzigen.

Stel je bent niet meer tevreden met je voornaam, dan kun je de rechtbank verzoeken om je voornaam te laten wijzigen. Indien je de voornaam van jouw minderjarige kind wenst te wijzigen, dan dient het verzoek ingediend te worden door beide ouders of door één ouder. Stel dat de andere ouder bezwaar heeft tegen het verzoek, dan kan hij of zij dit aan de rechtbank laten weten en dan wordt zijn of haar mening meegenomen. De rechter wijzigt de voornaam alleen indien daar een goede reden voor is.

Wil je een andere achternaam? Dan hoef je niet naar de rechtbank, maar kun je een verzoek indienen bij Justis. Justis beslist of je een goede reden hebt om jouw achternaam te wijzigen. Voor deze procedure heb je geen advocaat nodig, maar je kunt uiteraard wel advies inwinnen bij Marina.

Denk je eraan je voornaam of achternaam te wijzigen? Bel of mail Marina om de mogelijkheden te bespreken.

Curatele, bewindvoering, mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn middelen om meerderjarige personen die niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in geval van dementie, verslaving en psychiatrische problematiek.

Als je onder bewind staat, dan worden jouw financiële zaken door een bewindvoerder geregeld. Als je een mentor hebt, dan regelt de mentor allerlei persoonlijke zaken voor jou. Hierbij kun je denken aan beslissingen over jouw verzorging, verpleging of behandeling bij een medische instelling. Curatele is de meest verstrekkende maatregel en is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. 

Je hebt geen advocaat nodig om een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap te doen. Als je het niet eens bent met de maatregel of er bijvoorbeeld sprake is van een complexe situatie, kan het nuttig zijn advies in te winnen bij een advocaat. Marina adviseert jou graag over jouw situatie.

Second opinion

Ben je in mediation met jouw partner en wil je advies over jouw situatie? Of wil je de te maken afspraken even tegen het licht houden? Dat kan natuurlijk. Marina kan jou op de achtergrond adviseren over de gevolgen van uw scheiding.

Ook komt het geregeld voor dat mensen zich niet 100% veilig voelen bij de mediator of een bepaalde achterstand voelen. In dat geval is het ook verstandig iemand in te schakelen die met jou kan meekijken en jou door het scheidingsproces kan helpen. Op deze manier creëer je een win-winsituatie, want je regelt je scheiding toch in mediation én staat 100% achter de afspraken. Dat creëert vaak rust waardoor je sneller en beter een nieuw begint kunt maken na de scheiding.

Kosten/pakketprijzen

Als je gaat scheiden, dan is jouw hele toekomst ineens onzeker. Ook op financieel gebied. Marina is zich daar bewust van.

In het kennismakingsgesprek kan Marina een indicatie geven van het aantal uren dat vermoedelijk aan jouw kwestie besteed zullen worden. Indien je besluit in mediation te gaan, kan Marina pakketten aanbieden met vaste prijzen.

NIVOX Familierecht rekent geen kantoorkosten.

NIVOX Familierecht werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

 

Echtscheiding/einde samenleving

Je hebt besloten om niet meer samen verder te gaan. Een scheiding brengt verdriet, onzekerheid en grote veranderen met zich mee. Weet je niet wat je te wachten staat? Heb je behoefte aan iemand die je echt begrijpt en met jou op zoek gaat naar wat nodig is zodat jij met vertrouwen kunt bouwen aan een nieuwe toekomst? Marina is zich ervan bewust dat een scheiding een ingrijpende gebeurtenis is. Daarom haalt zij alles uit de kast om ervoor te zorgen dat jij met vertrouwen kunt bouwen aan een nieuwe toekomst, en weer gelukkig kunt zijn.  

‘’Ik help én coach jou daarom door het hele scheidingsproces heen. We maken eerst uitgebreid kennis en daarna maken wij samen een plan van aanpak. Ik communiceer in ‘normale’ taal en laat het juridische jargon achterwege. Na ons intakegesprek hebben wij samen een concreet tijdspad uitgestippeld en weet je precies wat je te wachten staat.’’

Marina is een voorstander van zaken in onderling overleg goed regelen. Haar ervaring is dat een onderling gevonden oplossing beter en meer structureel van aard is. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan bewandelen we de weg van een procedure in de rechtbank.

Marina spant zich tot het uiterste in zodat jij na de scheiding weer rustig en met vertrouwen jouw leven kunt opbouwen.

Mediation

Als je uit elkaar gaat, is er vaak veel onbegrip tussen de partners en ook veel onzekerheid. Waarom gaan we eigenlijk uit elkaar? We waren toch gelukkig? Wat staat mij nu te wachten? Kan ik nog wel in mijn huis blijven wonen met de kinderen? Wanneer en hoeveel mag ik mijn kinderen zien? Hoe worden onze spullen verdeeld? Dit zijn natuurlijk begrijpelijke vragen.

Bij mediation is er ruimte om over alle onderwerpen te praten om vervolgens tot een structurele oplossing te komen. De mediation vindt plaats in een veilige setting en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk en kan niet in een eventuele procedure gebruikt worden. We zoeken naar duurzame oplossingen waar jullie allebei achter staan. We zitten samen aan tafel om deze oplossing te vinden. In een vertrouwde setting en onder Marina’s deskundige begeleiding.

Tegenwoordig is er een groot aanbod aan mediators. Bij Marina kun je kwaliteit verwachten en grote gespecialiseerde juridische kennis op het gebied van het familierecht. Dit voorkomt dat je achteraf gedoe krijgt over bijvoorbeeld de inhoud van de afspraken.

Marina biedt mediation pakketten aan. Informeer bij vooral naar de mogelijkheden. Tijdens ons kennismakingsgesprek zullen we alle mogelijkheden bespreken, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Kinderen in een scheiding

Veel pijn en verdriet dat ontstaat bij kinderen bij een scheiding kan voorkomen worden. Als ouder heb je vaak wel vrienden of familie waarmee je kunt praten over de scheiding. Om bijvoorbeeld uw boosheid en verdriet te verwerken. Maar helaas werkt dit zo niet voor een kind. Kinderen praten niet graag over een scheiding en kroppen het gevoel op.

Om de negatieve effecten op de kinderen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat jullie gezamenlijk als ouders in overleg afspraken kunnen maken over de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen. Ook is het belangrijk ruzies en vechtscheidingen te voorkomen. Ruzies kunnen namelijk enorme (blijvende) negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van de kinderen. Het is van belang om goed hierbij stil te staan. Dit geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor de advocaten en mediators.

Marina besteedt veel aandacht aan het welzijn van de kinderen en zij vindt de positie van de kinderen heel belangrijk. Ook probeert zij ouders te overtuigen dat zij beslissingen moeten nemen in het belang van de kinderen en begeleidt zij hen ook richting die beslissingen.

Om te voorkomen dat kinderen negatieve gevolgen ervaren van een scheiding, werkt Marina samen met een vaste kindertherapeut en een coach voor ouders. Een scheiding betekent immers een ander leven voor de ouders, maar ook voor de kinderen.

Scheiden en financiën

Bij een scheiding moeten ook financiële afspraken worden gemaakt. Hierbij kun je denken aan afspraken over de woning, een auto, de verdeling van de betaal- en spaarrekeningen en bijvoorbeeld de inboedel. Hoe deze afspraken eruit zien, is afhankelijk van hoe jullie getrouwd zijn. Je kunt bijvoorbeeld getrouwd zijn in de gemeenschap van goederen, in de beperkte gemeenschap van goederen of je kunt huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebben opgemaakt.

Marina heeft ruime expertise op het gebied van het verdelen van de (beperkte) gemeenschap van goederen en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Zij begeleidt jou graag hierbij.

Kinderalimentatie

Al vanaf de geboorte van jullie kinderen heb je als ouder vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid om financieel voor jullie kinderen te zorgen. Zo lang een huwelijk of een relatie duurt, zijn deze kosten vaak geen probleem en gaat dit vanzelf. Als jullie als ouders uit elkaar gaan, moet je ineens nadenken over de kosten van de kinderen en hoe je dat wilt regelen of verdelen.  

In Nederland zijn ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van hun minderjarige kinderen (tot 18 jaar). Deze verplichting loopt door tot het moment dat de kinderen de leeftijd van 21 jaar bereiken.

Bij het bepalen van de kosten van een kind geldt als uitgangspunt: de levensstandaard van het kind toen de ouders nog bij elkaar waren. Gekeken wordt naar het aantal kinderen in het gezin en het netto gezinsinkomen van de ouders voorafgaand aan de scheiding. Aan de hand van deze factoren wordt bepaald wat een kind kost.

Als bekend is wat de kinderen kosten, wordt gekeken naar wat ouders na de scheiding kunnen betalen. De bedoeling is dat de ouders naar rato van hun inkomen bijdragen in de kosten van de kinderen. Ook wordt rekening gehouden met de zorgregeling die ouders voor de kinderen afspreken.

Heb je vragen over kinderalimentatie, wil je de kinderalimentatie laten berekenen of bijvoorbeeld laten wijzigen, neem dan gerust contact met Marina op.

Partneralimentatie

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan kan het zo zijn dat je bij scheiding partneralimentatie moet betalen. Of je partneralimentatie moet betalen, hangt van heel veel factoren en omstandigheden af.

Het berekenen van partneralimentatie is specialistenwerk. Het kan je ontzettend veel opleveren als je je goed laat adviseren daarover. Zeker bij ondernemers is het belangrijk dat je deskundige hulp krijgt. Laat je daarom altijd adviseren door een specialist.

Bij Marina ben je in goede handen. Zij is gespecialiseerd in het berekenen van partneralimentatie en beschikt daarbij vanzelfsprekend over financiële en fiscale kennis. Door haar jarenlange ervaring op het gebied van partneralimentatie is zij in staat om het maximale voor jou te bereiken.

Ook als je partneralimentatie betaalt, kan het zo zijn dat omstandigheden wijzigen en dat de berekening niet meer ‘up to date’ is. Het is dan ook logisch om de berekening af en toe tegen het licht houden. Marina overlegt graag met jou daarover.

Ouderschapsplan

Als je als ouders gaat scheiden, ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dat ligt vast in de wet. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende zaken geregeld worden.

Als eerste moet een zorgregeling worden vastgelegd. Het uitgangspunt bij een scheiding is dat beide ouders evenveel voor de kinderen zorgen. Ook moet worden vastgelegd op welk adres de kinderen worden ingeschreven.

Ten tweede moet ook worden vastgelegd hoe de kosten van de kinderen betaald worden. Ouders kunnen kiezen voor een gezamenlijke kinderrekening of zij kunnen kiezen voor kinderalimentatie.

Ten derde moet sowieso worden vastgelegd hoe ouders belangrijke beslissingen nemen voor en over hun kinderen. Belangrijke beslissingen zijn bijvoorbeeld schoolkeuzes, verhuizingen of medische beslissingen.

Uiteraard kun je het ouderschapsplan ook gebruiken om andere afspraken vast te leggen.

Marina begeleidt jou richting een op maat gemaakt ouderschapsplan, dat past bij de leeftijd en de situatie van uw kinderen.

Internationaal familierecht

Ga je scheiden en spelen er internationale aspecten? Hierbij kun je denken aan verschillende nationaliteiten of vermogen in het buitenland. Ook kan het zo zijn dat je graag met de kind(eren) wilt verhuizen naar het buitenland of dat je juist vanuit een ander land wil verhuizen naar Nederland met de kind(eren).

Bij internationale vraagstukken is het belangrijk om een specialist in te schakelen. Zeker als het gaat om een echtscheiding waarbij het onduidelijk is welk recht van toepassing is. Het is namelijk mogelijk dat een echtscheiding wel bij de Nederlandse rechtbank afgewikkeld kan worden, maar dat het recht van een ander land van toepassing is. In dat geval is het belangrijk dat je je in een vroeg stadium laat adviseren, mede in het belang van de kinderen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Marina is gespecialiseerd in grensoverschrijdende situaties. Besprekingen kunnen plaatsvinden via videoverbindingen. Vaak is het niet eens nodig dat je naar Nederland komt als je in het buitenland woont. Marina kan jou moeiteloos te woord staan in het Nederlands, Engels, Kroatisch, Bosnisch en Servisch.

Pensioenen

Jij en je partner hebben hoogstwaarschijnlijk pensioen opgebouwd in de tijd dat je samen was. Het opbouwde pensioen wordt niet bij het vermogen gerekend, maar is een apart onderdeel. In principe is het zo dat al het opgebouwde ouderdomspensioen pensioen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ‘gedeeld’ wordt, maar je kunt ook andere afspraken maken.

Ook kun je pensioen hebben opgebouwd in de onderneming. Dat wordt ook wel het pensioen in eigen beheer genoemd of je kunt bijvoorbeeld een lijfrentepolis hebben afgesloten die gaat uitkeren op het moment dat je een bepaalde leeftijd bereikt. In het geval van een scheiding kan dit complex worden en gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Je wilt als ondernemer immers niet dat je liquiditeiten in gevaar komen en aan de andere kant kan jouw partner verlangen dat het pensioen elders wordt veilig gesteld. Het is dus belangrijk hierover te praten en goede afspraken te maken.

Pensioen verdelen bij scheiding kan complexe materie zijn, zeker bij ondernemers. Daarom werkt Marina samen met een pensioenspecialist zodat je verzekerd bent van het goed advies en de beste oplossing.

Wijziging voornaam/achternaam

Het kan zo zijn dat je op een bepaald moment in jouw leven je voornaam of achternaam wilt wijzigen.

Stel je bent niet meer tevreden met je voornaam, dan kun je de rechtbank verzoeken om je voornaam te laten wijzigen. Indien je de voornaam van jouw minderjarige kind wenst te wijzigen, dan dient het verzoek ingediend te worden door beide ouders of door één ouder. Stel dat de andere ouder bezwaar heeft tegen het verzoek, dan kan hij of zij dit aan de rechtbank laten weten en dan wordt zijn of haar mening meegenomen. De rechter wijzigt de voornaam alleen indien daar een goede reden voor is.

Wil je een andere achternaam? Dan hoef je niet naar de rechtbank, maar kun je een verzoek indienen bij Justis. Justis beslist of je een goede reden hebt om jouw achternaam te wijzigen. Voor deze procedure heb je geen advocaat nodig, maar je kunt uiteraard wel advies inwinnen bij Marina.

Denk je eraan je voornaam of achternaam te wijzigen? Bel of mail Marina om de mogelijkheden te bespreken.

Curatele, bewindvoering, mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn middelen om meerderjarige personen die niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in geval van dementie, verslaving en psychiatrische problematiek.

Als je onder bewind staat, dan worden jouw financiële zaken door een bewindvoerder geregeld. Als je een mentor hebt, dan regelt de mentor allerlei persoonlijke zaken voor jou. Hierbij kun je denken aan beslissingen over jouw verzorging, verpleging of behandeling bij een medische instelling. Curatele is de meest verstrekkende maatregel en is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. 

Je hebt geen advocaat nodig om een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap te doen. Als je het niet eens bent met de maatregel of er bijvoorbeeld sprake is van een complexe situatie, kan het nuttig zijn advies in te winnen bij een advocaat. Marina adviseert jou graag over jouw situatie.

Second opinion

Ben je in mediation met jouw partner en wil je advies over jouw situatie? Of wil je de te maken afspraken even tegen het licht houden? Dat kan natuurlijk. Marina kan jou op de achtergrond adviseren over de gevolgen van uw scheiding.

Ook komt het geregeld voor dat mensen zich niet 100% veilig voelen bij de mediator of een bepaalde achterstand voelen. In dat geval is het ook verstandig iemand in te schakelen die met jou kan meekijken en jou door het scheidingsproces kan helpen. Op deze manier creëer je een win-winsituatie, want je regelt je scheiding toch in mediation én staat 100% achter de afspraken. Dat creëert vaak rust waardoor je sneller en beter een nieuw begint kunt maken na de scheiding.

Kosten/pakketprijzen

Als je gaat scheiden, dan is jouw hele toekomst ineens onzeker. Ook op financieel gebied. Marina is zich daar bewust van.

In het kennismakingsgesprek kan Marina een indicatie geven van het aantal uren dat vermoedelijk aan jouw kwestie besteed zullen worden. Indien je besluit in mediation te gaan, kan Marina pakketten aanbieden met vaste prijzen.

NIVOX Familierecht rekent geen kantoorkosten.

NIVOX Familierecht werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand.