Vastgoed en contracten

Roxy de Weijer

Roxy is sinds 2013 advocaat. Na een aantal jaar bij een middelgroot advocatenkantoor en een verzekeraar gewerkt te hebben, is zij in 2018 haar eigen kantoor, ROXY Advocatuur, gestart. Vrij snel na de oprichting van ROXY Advocatuur ontstonden de eerste plannen om samen met mr. Hilde van Uffelen – van der Burg een platform te ontwikkelen, waar zelfstandig werkende specialisten hun krachten konden bundelen. In december 2019 heeft zij samen met Hilde NIVOX Advocaten opgericht. In april 2021 is de kantoornaam ROXY Advocatuur veranderd in NIVOX Vastgoed & Contracten.

Betrokkenheid, vertrouwen en vakkennis

Roxy werkt sinds 2013 in het vastgoed- en contractenrecht. Zij staat sinds jaar en dag ondernemers, particulieren, vastgoedbezitters en VvE’s bij in gerechtelijke procedures, minnelijke fases en adviestrajecten. Haar streven is om het best mogelijke oog te hebben voor jou, jouw bedrijf en/of jouw vastgoed. “Ik ben betrokken, werk op basis van vertrouwen en zal mijn vakkennis en ervaring inzetten daar waar nodig”, zegt ze zelf. Communiceren in een begrijpelijke taal, korte lijnen en naast het juridische ook de praktische kant van het geschil bekijken, zijn voor haar vanzelfsprekend. Dat zat er al op jonge leeftijd bij haar in en leidde er uiteindelijk toe, dat ze in 2018 haar eigen advocatenpraktijk startte.

Opleidingen en specialisatieverenigingen

Roxy is lid van de Vereniging van Jonge Onroerend Goed Juristenen en de Vereniging van Vastgoed Juristen. Sinds 2013 volgt Roxy jaarlijks meerdere cursussen en opleidingen op het gebied van onder meer vastgoed- en contractenrecht, waaronder een verkorte leergang Bouwrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Daarnaast heeft Roxy in 2021 de postacademisch Grotius Opleiding Onroerend Goed met succes afgerond.

NIVOX Vastgoed en contracten, voor wie?

Ondernemers

Als ondernemer ben je een professional binnen jouw branche en hou je het graag bij de ‘core business’. De juridische kant van het ondernemen wordt al gauw als bijzaak gezien. Of het nu gaat om bestaande overeenkomsten onder de loep nemen, nieuwe (samenwerkings)overeenkomsten sluiten, een pand aankopen, huren of verbouwen, het zijn zaken waar je liever zo min mogelijk tijd aan besteedt. NIVOX Vastgoed en Contracten helpt jou hier graag bij. 

Vastgoedbezitters

Veel vastgoedbezitters hebben geen zin in juridische rompslomp, maar willen de focus houden op het aan- en verkopen en het verhuren van vastgoed. Daarom laten zij juridische vraagstukken graag aan een expert over. Huurovereenkomsten, overeenkomsten inzake aanneming van werk, aan- en verkoopovereenkomsten en andersoortige overeenkomsten zijn documenten die vastgoedbezitters graag aan ons toevertrouwen. Waarom? Omdat wij ze met onze gespecialiseerde juridische hulp helder en tegen een normaal tarief afwikkelen.

Verenigingen van Eigenaren VVE’s

Als Vereniging van Eigenaren word je nog wel eens geconfronteerd met geschillen over door de algemene ledenvergadering genomen besluiten, schades aan gemeenschappelijke delen of een relatie met een van de leden die op scherp is komen te staan. Ook het sluiten van overeenkomsten vanuit de Vereniging van Eigenaren kan juridische risico’s met zich meebrengen en verdient een gedegen voorbereiding. NIVOX Vastgoed & Contracten kan jou hierin bijstaan, begeleiden en adviseren.

Particulieren

Ook als particulier kan je tegen vraagstukken over vastgoed- of contractenrecht aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een huis, geschillen bij een verbouwing, issues binnen de VvE, meningsverschillen over erfgrenzen, overbouw, opstal of een recht van overpad, of problemen binnen het huurrecht. Met onze expertise helpen wij om erger te voorkomen en jouw juridische vraagstuk duurzaam op te lossen.

Waar kunnen wij u bij helpen.

Aan een goede samenwerking gaat een goede kennismaking vooraf. NIVOX Vastgoed & Contracten vindt het belangrijk om jou, jouw bedrijf en jouw branche te kennen en om jou van de best passende bijstand te kunnen voorzien. Hoe beter wij jou kennen, des te makkelijker kan je ons jouw zaken laten behartigen. En jij kan je focussen op jouw favoriete bezigheid: je bedrijf runnen, je vastgoed beheren en van jouw dagelijkse bezigheden genieten.

Overeenkomsten

Hoe vaak komt het als ondernemer, vastgoedbezitter, VvE of particulier voor dat je met een overeenkomst te maken hebt? Van samenwerkingsovereenkomsten, tot overeenkomsten met betrekking tot de aanschaf van goederen/diensten. Ook als het gaat om vastgoed spelen vaak overeenkomsten een grote rol. Denk hierbij aan een koopovereenkomst, huurovereenkomst, een overeenkomst van aanneming van werk, etc.

NIVOX Vastgoed & Contracten stelt zulke overeenkomsten voor jou samen tot een gedegen juridisch document. Wij stellen elke overeenkomst op het gebied van contracten- en vastgoedrecht voor jou op, kunnen hem voor jou beoordelen en eventueel voor jou wijzigen en aanvullen.

Algemene voorwaarden en privacy

Zonder gedegen algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen ondernemingen forse schade oplopen. De gevolgen van bijvoorbeeld het vergeten van een goede aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden of het niet wijzen op bepaalde rechten in een privacyverklaring kunnen enorm zijn. Bedrijven kunnen worden geconfronteerd met hoge boetes of schadeclaims. NIVOX Vastgoed & Contracten voorkomt dat zoveel als mogelijk met het redigeren, opstellen of beoordelen van voorwaarden en privacyverklaringen.

Begeleiding bij onderhandelingen

NIVOX Vastgoed & Contracten rekent de begeleiding bij overeenkomsten en geschillen tot haar expertise. Wij begeleiden jou graag en grondig bij onderhandelingen, variërend van (het sluiten van) overeenkomsten tot geschillen. Ook kan NIVOX Vastgoed & Contracten begeleiden bij andere onderhandelingen, bijv. bij een aansprakelijkheidsstelling, het voorkomen van schade, of een overeenkomst die niet nagekomen wordt.

Advies bij risico’s en regels

Als ondernemer, vastgoedbezitter, VvE of als particulier is het belangrijk om te weten welke juridische risico’s je loopt, maar ook om duidelijk te hebben welke regels voor jou gelden. Om dat te kunnen beoordelen, moet jouw rechtspositie in kaart worden gebracht. NIVOX Vastgoed & Contracten helpt jou daar graag bij.

Juridische bijstand in (gerechtelijke) procedures

Onze ondersteuning is erop gericht om geschillen te voorkomen. Want praten brengt je vaak verder dan procederen. Maar als het geschil onoplosbaar lijkt te zijn en er geprocedeerd moet gaan worden, is NIVOX Vastgoed & Contracten jouw belangenbehartiger bij uitstek. Wij nemen jouw zorgen uit handen, begeleiden jou tijdens de procedure en gaan voor de best mogelijke oplossing.

Juridische hulp voor startende ondernemers

Een nieuwe onderneming starten geeft een hoop geregel. Veel daarvan moet je zelf doen. Maar van het juridische deel kan NIVOX Vastgoed & Contracten jou veel uit handen nemen en misstappen helpen voorkomen. Dat scheelt tijd die je nuttig kan besteden aan jouw eigenlijke werk.

Wij stellen voor jou juridische documenten op die bij de startfase van een onderneming horen. Daarnaast zijn wij dé juridische sparringpartner voor startende ondernemers in Zoetermeer en wijde omtrek. Zo helpen wij nieuwe bedrijven aan een degelijk juridisch fundament.

Interimopdracht of deskundigheidsbevordering ‘in house’

Zoek je tijdelijke juridische ondersteuning, of wil je de juridische afdeling van jouw bedrijf naar een hoger level tillen, dan is een gesprek met NIVOX Vastgoed & Contracten de moeite waard. Wij leveren expertise voor interim opdrachten, voor interne cursussen/trainingen en helpen jou ook de juridische afdeling te professionaliseren en efficiënter te laten werken.

Overeenkomsten

Hoe vaak maakt u als ondernemer mee, dat u een overeenkomst nodig heeft? U wilt een huur- of koopovereenkomst sluiten, algemene voorwaarden opstellen, een overeenkomst met uw klant aan gaan of u wilt gaan samenwerken of fuseren met een ander bedrijf – er zijn talloze situaties waar een gedegen overeenkomst onmisbaar is. NIVOX Contracten & Vastgoed stelt zulke overeenkomsten voor u samen tot een gedegen juridisch document. Wij stellen elke overeenkomst op het gebied van contracten- en vastgoedrecht voor u op, kunnen hem voor u beoordelen en eventueel voor u wijzigen en aanvullen

Algemene voorwaarden en privacy

Zonder gedegen algemene voorwaarden en privacyregeling kunnen ondernemingen forse schade oplopen. Onduidelijkheid, juridische onjuistheden en overtreding van privacyregels kan schade aan uw bedrijf veroorzaken. NIVOX Contracten & Vastgoed voorkomt dat zoveel als mogelijk met heldere voorwaarden en privacy statements die de duidelijkheid voor uw klanten bevorderen.

Begeleiding bij onderhandelingen

Met kennis van zaken komen de beste overeenkomsten tot stand en worden de ingewikkeldste geschillen opgelost. NIVOX Contracten & Vastgoed rekent de begeleiding bij zulke overeenkomsten en geschillen tot haar expertise. Wij begeleiden u graag en grondig bij onderhandelingen, variërend van overeenkomsten tot geschillen.

Advies bij risico’s en regels

Als ondernemer, vastgoedbezitter, VvE of als particulier loopt u geregeld tegen juridische hobbels aan. Welke risico’s loopt u? Welke regels gelden er? Om dat te kunnen beoordelen, moet uw rechtspositie in kaart worden gebracht. NIVOX Contracten & Vastgoed is u daar graag en vakkundig bij van dienst.

Juridische bijstand in (gerechtelijke) procedures

Onze ondersteuning is erop gericht om geschillen te voorkomen. Want praten brengt u verder dan procederen. Maar als uw geschil onoplosbaar lijkt te zijn en er geprocedeerd moet gaan worden, is NIVOX Contracten & Vastgoed uw belangenbehartiger bij uitstek. Wij nemen u zorgen uit handen, begeleiden u tijdens de procedure en ijveren voor de best mogelijke oplossing.

Juridische hulp voor startende ondernemers

Een nieuwe onderneming starten geeft een hoop geregel. Veel daarvan moet u zelf doen. Maar van het juridische deel kan NIVOX Contracten & Vastgoed u veel uit handen nemen en u misstappen helpen voorkomen. Dat scheelt u tijd die u nuttig kunt besteden aan uw eigenlijke werk.

Wij stellen voor u juridische documenten op die bij de startfase van een onderneming horen. Daarnaast zijn wij dé juridische sparringpartner voor startende ondernemers in Zoetermeer en wijde omtrek. Zo helpen wij nieuwe bedrijven aan een degelijk juridisch fundament.

Interimopdracht of deskundigheidsbevordering ‘in house’

Zoekt u tijdelijke juridische ondersteuning, dan is een gesprek met NIVOX Contracten & Vastgoed de moeite waard. Wij leveren expertise voor interim opdrachten en voor presentaties en cursussen bij u in de organisatie.