DGA in echtscheiding, schakel een scheidingsspecialist in!

Een scheidingsproces kan complex zijn, zeker wanneer een van de echtgenoten directeur-grootaandeelhouder (DGA) is van een bedrijf. Dat is niet alleen het geval indien de aandelen van de BV gewaardeerd moeten worden, maar ook het opstellen van alimentatieberekeningen kan complex zijn. Waar moet je als DGA op letten? Dit artikel gaat dieper in op de uitdagingen als een DGA gaat scheiden.

DGA en huwelijkse voorwaarden, waarom?

Als DGA combineert iemand de rol van directeur met die van aandeelhouder in een onderneming. Als DGA is het ontzettend belangrijk om huwelijkse voorwaarde op te maken. Waarom?

Ten eerste om je gezin te beschermen tegen de ondernemersrisico’s. Stel jij sluit een aantal deals en die deals pakken slechter uit dan verwacht waardoor een faillissement op de loer ligt. Door jouw huwelijkse voorwaarden kun je bijvoorbeeld voorkomen dat bij een faillissement van je onderneming (als je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld) beslag gelegd wordt op de woning waar jullie als gezin in wonen. Hoe doe je dat? Door de woning op naam van één van beide echtgenoten te zetten en in de huwelijkse voorwaarden op te nemen dat de overwaarde bij een eventuele echtscheiding of verkoop 50/50 gedeeld wordt. 

Een tweede reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen kan zijn omdat je het ondernemingsvermogen wilt beschermen bij een eventuele echtscheiding. Stel dat jij geen huwelijkse voorwaarden opmaakt, dan trouw je volgens de wet in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat je al het opgebouwde vermogen tijdens het huwelijk bij een echtscheiding 50/50 moet delen met jouw aanstaande ex-echtgenoot, mits de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt. In het ergste geval betekent dit dus dat de aandelen van de BV gewaardeerd worden en dat je de helft van de waarde van de aandelen moet vergoeden. Veel ondernemers willen dit voorkomen en sluiten hun ondernemingsvermogen daarom uit van verdeling. Dit kun je doen door huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Een derde reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen is omdat je het opgebouwde pensioen niet wilt verdelen, waarover later meer.

Tijdens een echtscheiding zijn de belangrijkste financiële onderwerpen: het vermogen, de alimentatie en het pensioen.

DGA en verdeling vermogen bij scheiding

Stel dat het bedrijfsvermogen van de BV niet is uitgezonderd in de huwelijkse voorwaarden, dan is dit een belangrijk onderwerp van de echtscheiding. De verdeling van het vermogen van de BV is een complexe aangelegenheid.

Bij de vermogensverdeling moet rekening worden gehouden met diverse factoren, zoals de eigendomsstructuur van de BV, de financiële prestaties, de liquiditeit en de toekomstperspectieven. De niet-DGA-echtgenoot kan recht hebben op een deel van de waarde van de aandelen, mits de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt.

Bij het vaststellen van de waarde van de aandelen moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten. Ook kunnen verschillende waarderingsmethoden gebruikt worden. Rechters haken vaak aan bij de intrinsieke waarde van de aandelen. Bij de waardering van aandelen is het verstandig een deskundige zoals een accountant, in te schakelen die meekijkt bij dit onderdeel.

Ook is het belangrijk om te kijken hoe de aandelen van de BV gefinancierd zijn. Dit is zeker belangrijk als de BV is opgericht tijdens het huwelijk. De aandelen kunnen bijvoorbeeld volgestort zijn met privégelden, gemeenschappelijk geld of vreemd vermogen. Dit heeft allemaal gevolgen voor je echtscheiding.

Het afwikkelen van een scheiding waar een DGA bij betrokken is vereist specialistische kennis. Laat je daarom goed voorlichten.

DGA en partneralimentatie bij scheiding

Bij een scheiding zijn de onderwerpen partneralimentatie en kinderalimentatie ook relevant.

Partneralimentatie is bedoeld om de financiële positie van de minder draagkrachtige ex-partner na de scheiding te ondersteunen. Kinderalimentatie is bedoeld om de kosten van verzorging en opvoeding van jullie kinderen te betalen.

Indien een DGA gaat scheiden, dan kan de complexe financiële structuur van een DGA deze berekeningen ingewikkelder maken.

De DGA heeft namelijk niet alleen salaris, maar kan ook profiteren van een dividenduitkering en andere financiële voordelen die deel uitmaken van zijn totale inkomsten.  Het bepalen van de draagkracht (hetgeen de DGA kan betalen) voor partneralimentatie vergt dan ook een grondige analyse van alle inkomstenstromen.

DGA en pensioen bij scheiding

Voor DGA’s komt bij een echtscheiding nog een complexiteit kijken, namelijk de pensioenrechten. In Nederland wordt bij echtscheiding de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) toegepast. Deze wet stelt dat het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen gelijk verdeeld moet worden tussen de ex-partners. Dit geldt ook voor DGA’s.

Sinds enkele jaren is het pensioen in eigen beheer afgeschaft. Er werd tijdelijk een regeling aangeboden, namelijk dat je het opgebouwde pensioen in eigen beheer kon afkopen of afstorten in een oudedagsvoorziening. Veel DGA’s hebben een keuze gemaakt, maar veel ook niet. Dit zorgt voor problemen bij een echtscheiding. Ook kan het zo zijn dat een DGA-vermogen opbouwde in zijn BV, dat hij later uitkeert als dividend. Ook kan een DGA een lijfrente afsluiten, of bijvoorbeeld vermogen opbouwen in box 3. Genoeg keuze dus, maar bij een echtscheiding zorgt dit vaak voor problemen.

Bij een echtscheiding is het dan de vraag:

  1. Wat is de waarde van het opgebouwde pensioen? Het bepalen van de waarde van het pensioen van een DGA kan complex zijn. Er moet rekening worden gehouden met diverse factoren waaronder de hoogte van het opgebouwde pensioen, de leeftijd van de DGA, de rentestand, etc.
  2. Bedrijfsbelangen en liquiditeit. Bij verdeling van het pensioen moet rekening worden gehouden met de financiële positie van het bedrijf. Een te grote uitkering kan de liquiditeit van het bedrijf in gevaar brengen.

Schakel een gespecialiseerde familierechtadvocaat of scheidingsmediator in!

Gezien de complexiteit van onderwerpen als een DGA gaat scheiden, is het belangrijk om een specialist in te schakelen. Een gespecialiseerde familierechtadvocaat of gespecialiseerde scheidingsmediator is essentieel om ervoor te zorgen dat de belangen van jou als DGA en van het bedrijf beschermd worden en de verdeling op een rechtvaardige manier plaatsvindt.

Mediation bij scheiding kan ook heel nuttig zijn om tot een akkoord te komen zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan de emotionele impact van de echtscheiding verminderen en de echtgenoten helpen om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Wil je meer informatie of advies? Bel naar 06-42239861 of mail naar Maric@Nivox.nl. Vrijblijvend en gratis kennismaken behoort zeker tot de mogelijkheden.