Mei 2020 – Conservatoir beslag

Stel u heeft een vordering op een bedrijf/persoon en besluit over te gaan tot het starten van een gerechtelijke procedure. U wordt in het gelijk gesteld, en u wilt zich vervolgens verhalen, maar het vermogen van de schuldenaar is als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoe had u dit kunnen voorkomen?

U kunt dit soort situaties voorkomen door het leggen van conservatoir beslag. In dit artikel wordt in een notendop uiteengezet wat conservatoir beslag inhoudt en welke gevolgen dit met zich meebrengt.

Wat is conservatoir beslag?

Het leggen van conservatoir beslag is een vorm van beslaglegging op het vermogen van een schuldenaar om zekerheid te verkrijgen van de betaling van een onbetaald gebleven vordering. Deze vorm van beslaglegging vindt plaats voordat de rechter inhoudelijk een uitspraak heeft gedaan over de vraag of de vordering daadwerkelijk als zodanig door de schuldenaar verschuldigd is.

Stel, u heeft een vordering op persoon X en u vermoedt dat hij zijn huis geheel/gedeeltelijk in eigendom gaat overdragen aan een ander. Met andere woorden: u ziet een groot deel van het vermogen van persoon X verdwijnen en vreest dat hij de vordering niet meer aan u kan voldoen. U kunt dan mogelijk conservatoir beslag leggen om te voorkomen dat het vermogen “verdwijnt”.

Hoe wordt conservatoir beslag gelegd?

Allereerst dient er een verzoekschrift tot het leggen van beslag door een advocaat te worden ingediend bij de rechtbank. In het beslagrekest moet globaal worden onderbouwd wat de vordering is op de schuldenaar en waarop beslag gelegd gaat worden. Per soort conservatoir beslag gelden specifieke eisen waaraan voldaan moet zijn, wil de rechtbank het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag toewijzen. Deze eisen zijn opgenomen in de beslagsyllabus van de rechtbank, alsook in de wet. Een onderbouwd verzoekschrift wordt al gauw door de rechter toegewezen binnen één/enkele werkdagen. Na het verkrijgen van de toestemming, kan de deurwaarder op pad om het beslag te leggen. Na het leggen van het conservatoir beslag moet binnen 14 dagen een rechtszaak worden opgestart. Gebeurt dit niet, dan komt het conservatoire beslag automatisch te vervallen

Conservatoir beslag opheffen

Stel er is conservatoir beslag gelegd op uw vermogen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u de rechter vragen het beslag op te laten heffen. Als uiteindelijk blijkt dat het beslag onterecht was en u heeft hierdoor schade geleden, dan kunt u deze schade verhalen op degene die het beslag heeft gelegd. Conservatoir beslag opheffen is mogelijk als de schuldenaar een kort geding opstart. De schuldenaar moet in het kort geding aantonen dat de beslaglegging onjuist is of niet noodzakelijk is, omdat de schuldenaar voldoende zekerheid heeft (denk hierbij onder meer aan een bankgarantie).

Indien u vragen heeft over conservatoir beslag, neem dan gerust contact op met Roxy de Weijer