Maart 2020 – CORONA-CRISIS – wat doet het met de uitvoering van mijn overeenkomsten?

Het coronavirus (COVID-19) baart de maatschappij veel zorgen. Niet alleen op medisch vlak, maar ook op zakelijk gebied. Veel ondernemers vrezen dat er minder omzet binnenkomt en bijv. de huur mogelijk niet meer betaald kan worden. Ook krijgt ROXY Advocatuur vaak de vraag: wat moet ik doen als ik mijn overeenkomsten met mijn klanten of leveranciers niet kan nakomen?
Om ondernemers op weg te helpen, zet ROXY Advocatuur in dit artikel uiteen wat u als ondernemer in dit soort situaties mogelijk kunt doen. Allereerst wordt aandacht besteed aan de huurovereenkomst en daarna aan algemene overeenkomsten (met klanten, leveranciers, etc.)

Huurovereenkomst

Indien u als ondernemer huurt van een verhuurder en u vermoedt dat het lastig gaat worden om de huur tijdig/volledig te betalen, dan is het van belang om hierover in een zo vroeg mogelijk stadium met uw verhuurder in overleg te treden. Dit overleg geeft mogelijk oplossingen waarbij een ieders belang wordt meegewogen, zonder dat er direct zuiver juridisch naar de situatie gekeken behoefte worden. U kunt bij dit overleg bijvoorbeeld denken aan een tijdelijke huurkorting of een opschorting van betaling van de huur tot het hoogtepunt van de corona-crisis voorbij is.

Mocht dit overleg niet mogelijk zijn of niet tot het gewenste resultaat leiden, kijk dan allereerst naar uw huurovereenkomst. Mogelijk staat er in uw huurovereenkomst wanneer er sprake is van overmacht? Mocht een pandemie daar onder vallen, dan kunt u wellicht een beroep doen op overmacht (ex. artikel 6:75 BW). Wat kunt u met een beroep op overmacht? Als de huurder in overmacht verkeert kan in beginsel geen nakoming of schadevergoeding van de huurder worden verlangd, en bovendien kan hij zich van zijn verplichtingen bevrijden door de onderliggende overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden.

Naast overmacht kan er mogelijk een beroep worden gedaan op artikel 6:258 BW. Dit artikel zorgt ervoor dat de rechter een overeenkomst kan wijzigen of ontbinden op grond van “onvoorziene omstandigheden”. De maatregelen rondom het corona-virus zouden hieronder kunnen vallen.

Overeenkomsten

Naast een huurovereenkomst, wordt u als ondernemer wellicht ook geconfronteerd met overeenkomsten die u gesloten heeft met klanten / leveranciers die u niet meer kunt nakomen. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer kunnen leveren van goederen als gevolg van leveringsproblemen van uw toeleverancier, of het niet meer kunnen uitvoeren van een overeenkomst omdat het bedrijf van uw klant verplicht gesloten is. Wat kunt u dan als ondernemer?

Ook hier geldt dat overleg als eerste stap de voorkeur heeft. Eenieder bevindt zich in deze bijzondere (onvoorziene) omstandigheden, waardoor het voor iedereen kijken is hoe hiermee kan worden omgegaan. Vanuit menselijk oogpunt en solidariteit komt u wellicht met onderhandelingen al tot een aantal praktische oplossingen.

Mocht het overleg geen soelaas bieden, dan kunt u ook bij “gewone” overeenkomsten mogelijk een beroep doen op overmacht (ex artikel 6:75) en een beroep op onvoorziene omstandigheden (ex. artikel 6:258 BW).

Een beroep op overmacht kunt u doen als uw overeenkomst bepaalt dat een situatie als de corona-crisis daaronder valt, of indien door de wettelijke corona-maatregelen u / uw leverancier simpelweg niet meer kán leveren, door bijv. een export- of importverbod of het verbod op het organiseren van (grote) evenementen.

Staat een dergelijke maatregel niet aan levering in de weg, maar wordt u geconfronteerd met bijvoorbeeld extreme prijsdaling of prijsstijging van goederen, dan is dit niet zozeer een vorm van overmacht, maar kunt u wellicht wel een beroep doen op onvoorziene omstandigheden (ex artikel 6:258 BW).

Indien u vragen heeft over de uitvoering van overeenkomsten in tijden van het coronavirus (COVID-19), neem dan gerust contact op met Roxy de Weijer