Ziek en op vakantie

Vorige week ging het in een ochtendshow op de radio erover dat januari de maand is waarin veel mensen met schoolgaande kinderen hun zomervakantie boeken.

Maar hoe zit dat eigenlijk met een werknemer die ziek is? Ik krijg nog regelmatig de vraag of een zieke werknemer op vakantie mag.

Ja, ook een zieke werknemer mag op vakantie. Sterker nog, het is in de meeste gevallen goed om als werkgever je medewerker te stimuleren om vakantie op te nemen, zolang de vakantie het herstel maar niet belemmerd. Mocht je daar twijfels over hebben, kun je de bedrijfsarts om advies vragen.

Hoe zit het als een werknemer nu vakantie aanvraagt voor de zomer, dit wordt goedgekeurd en de werknemer voorafgaand aan de vakantie ziek wordt. Of als de werknemer tijdens zijn ziekte een verzoek indient om op zomervakantie te gaan met zijn gezin?

Mag je als werkgever dan vakantiedagen afschrijven voor deze vakantie?

Meestal is de reactie van de werkgever, ja natuurlijk schrijf ik de vakantiedagen af. De werknemer gaat toch ook op vakantie.

Toch moet je daarmee oppassen. De wet bepaalt dat als een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is of wordt, de hoofdregel is dat dit niet als vakantiedag kan worden aangemerkt. Het is daarom belangrijk om als werkgever specifiek (schriftelijk!) met de werknemer af te spreken dat de betreffende vakantie van het vakantiesaldo wordt afgeschreven als de werknemer tijdens ziekte op vakantie wil gaan. De werknemer heeft dan geen re-integratieverplichtingen en recht op 100% van het salaris. Ook als er tijdens ziekte maar 70% wordt uitbetaald.

Een andere hoofdregel is dat wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar op fulltime basis) 6 maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd vervallen. De vakantiedagen uit 2022 vervallen dus op 1 juli 2023. Heb je werknemers die nog veel vakantie hebben staan (ziek of niet ziek)? Ga daar dan nu mee in gesprek en leg vast wanneer de vakantiedagen worden opgenomen. Als je dit gesprek niet voert en de werknemer niet tijdig waarschuwt over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen, behoudt de werknemer deze vakantiedagen. Het zijn juist de langdurige zieke werknemers die vaak nog veel vakantiedagen hebben staan.

Heb je nog vragen over zieke werknemers, vakantie of andere arbeidsrechtkwesties, ik denk graag met je mee!