BESTUREN VAN EEN VVE

Je woont in een appartementsgebouw of hebt bijvoorbeeld een vakantiewoning op een vakantiepark. Hoe wordt dan besloten over wat niet alleen jou maar ook de andere bewoners/eigenaren/huurders aangaat?

In dat geval is vaak wettelijk een VvE aanwezig waar je automatisch lid van wordt als je bijvoorbeeld het appartementsrecht koopt wat onder deze VvE valt. De VvE is er om voor de gemeenschappelijke delen te zorgen. Hierbij kan je denken aan een gemeenschappelijke hal (entree), buitengevels van een flatgebouw, een gemeenschappelijk zwembad of riool- en leidingwerk. Of iets gemeenschappelijk is volgt veelal uit de akte van splitsing.

Maar, wie beslist er vervolgens over deze gemeenschappelijke delen? Anders gezegd: wie bestuurt de VvE? Daar kent de VvE een bestuur en een algemene ledenvergadering (ALV) voor. Voor veel handelingen door het bestuur is toestemming nodig van de ALV voor deze verricht mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan groot onderhoud aan de buitengevels. Daarover dient de ALV te stemmen (waarbij wordt opgemerkt dat noodhandelingen veelal door het bestuur zonder mandaat vanuit de ALV verricht mogen worden).

Is het goedkeuren van een begroting of meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te zien als een instemming van de ALV om bepaalde werkzaamheden te gaan uitvoeren? Nee, in beginsel niet (uitzonderingen daargelaten). Ook hierbij geldt dat de ALV apart nog moet instemmen met het werk, zal de ALV vermoedelijk kunnen kiezen uit meerdere offertes, etc.

Wat nu als het bestuur het mandaat is vergeten? Is het handelen zonder mandaat dan nog te ‘repareren’? Ja, dat kan! Dan is nog geen man over boord, maar kan achteraf (met terugwerkende kracht) een mandaat verstrekt worden door de ALV. Het is natuurlijk een ander verhaal als blijkt dat achteraf geen mandaat wordt verkregen.

Vaak krijg ik de vraag of een besluit van de ALV nodig is, met welke hoeveelheid stemmen, of de vraag of een genomen besluit rechtsgeldig is. Ook speelt hierbij vaak indirect de vraag of iets gemeenschappelijk is of niet (met andere woorden: moet de ALV hier überhaupt iets van vinden, of niet?).

Loop jij daar ook tegenaan? Dat kan zowel als bestuurder of als lid van een VvE, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via deweijer@nivox.nl of 079 – 747 – 0236. Ik help je graag verder.