Toe aan vakantie?

Onlangs stond ik op het schoolplein bij de basisschool van mijn dochters. Ik hoorde meerdere ouders zeggen: We zijn echt toe aan vakantie, gelukkig nog maar 4 weekjes en dan is het zover.

Veel werknemers met kinderen zullen in de schoolvakanties hun vakantiedagen opnemen.

Maar wat doet u als u een werknemer heeft die nooit toe is aan vakantie? Zo’n werknemer die slechts enkele dagen per jaar vrij neemt? Fijn zou u kunnen denken. Een werknemer die er bijna altijd is en de vakantiedagen vervallen toch voor het grootste gedeelte 6 maanden nadat ze zijn opgebouwd.

Toch klopt dat niet. Allereerst is het belangrijk om een werknemer vakantie op te laten nemen. Een werknemer moet de mogelijkheid krijgen om tot rust te komen. Doet een werkgever dat niet, vergroot hij het risico op bijvoorbeeld overspanningsklachten bij een werknemer. Zorg er dus voor dat een werknemer genoeg vakantie opneemt.

Hoe zit het dan met het vervallen van de vakantiedagen?

De wet zegt dat de wettelijke vakantiedagen (20 vakantiedagen per jaar op fulltime basis) vervallen 6 maanden nadat deze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen over 2021 vervallen dus per 1 juli 2022.

Een werkgever heeft echter een belangrijke inspanningsplicht voordat de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk vervallen. Deze inspanningsplicht houdt in dat de werkgever een werknemer in staat moet stellen en moet motiveren om vakantie op te nemen. Ook moet de werkgever de werknemers informeren dat de vakantiedagen vervallen op het moment dat de vakantiedagen niet tijdig worden opgenomen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Hebt u dus nog werknemers die wettelijke vakantiedagen over hebben uit 2021? Dan is het nu tijd om hiermee aan de slag te gaan. Informeer deze werknemers mondeling en schriftelijk dat zij de vakantiedagen voor het einde van deze maand moeten opnemen. Een algemene memo of artikel in het personeelshandboek is niet voldoende. Ga indien nodig met de betreffende werknemer om de tafel zitten en plan de vakantiedagen samen in.

Is de werknemer ziek? Ook dan is de hoofdregel dat de wettelijke vakantiedagen na 6 maanden vervallen, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen.

Ook met zieke werknemers is het belangrijk om afspraken te maken over het tijdig opnemen van de wettelijke vakantiedagen. Als de zieke werknemer vakantie heeft, hoeft hij uiteraard geen re-integratie inspanningen te verrichten en krijgt hij 100% van zijn salaris uitbetaald.

Hebt u vragen over het vervallen van vakantiedagen of wilt u sparren over andere arbeidsrechtelijke zaken? Wees welkom en neem gerust contact met mij op via vanuffelen@nivox.nl of 079 474 0248.