Juni 2019 – Airbnb – kan ik zomaar mijn huis verhuren?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Stel u gaat op reis en u wilt voor deze periode uw huis verhuren via Airbnb. Mag dat zomaar of zijn er nog (juridische) aspecten waar u op bedacht moet zijn?

Huurhuis of koophuis?

Allereerst dient er gekeken te worden naar uw eigen woonsituatie: woont u in een huurwoning of een koopwoning?

Heeft u een huurhuis kijk dan goed in uw huurovereenkomst wat er is bepaald over het (tijdelijk) onderverhuren. Mogelijk bent u met de verhuurder (in de huurovereenkomst of bijbehorende algemene voorwaarden) overeengekomen dat onderverhuur is uitgesloten. Mocht u dan toch over gaan tot het verhuren van uw huis via Airbnb dan schendt u mogelijk de huurovereenkomst met alle gevolgen van dien. Ook als er niets in de huurovereenkomst is opgenomen, bepaalt de wet dat tijdelijke verhuur niet is toegestaan (art. 7:244 BW). Er is wel een uitzondering hierop en dat is wanneer de persoon die de woning verhuurt zelf in de woning zijn hoofdverblijf heeft en bijvoorbeeld slechts één kamer verhuurt, dan is het wel toegestaan.

Indien u een koophuis heeft bent u veelal niet vrij om zelf te bepalen of u uw huis verhuurt. Check daarom goed uw hypotheekakte of daarin bijvoorbeeld een clausule is opgenomen dat u alleen uw huis mag onderverhuren met toestemming van de hypotheekverstrekker (de bank). Zonder toestemming loopt u het risico dat u in strijd handelt met de hypotheekakte met alle gevolgen van dien.

Appartement verhuren?

Als u een appartement wilt verhuren geldt niet alleen dat u moet kijken naar de onderliggende huurovereenkomst of hypotheekakte, maar geldt ook dat u moet kijken naar het Splitsingsreglement en het Huishoudelijk reglement van de VvE. Immers, daar staat veelal ook iets opgenomen over het onderverhuren van uw woning.

Lokale regels

Naast het hiervoor genoemde (de zogenoemde civielrechtelijke regels) gelden er ook nog bestuursrechtelijke regels. Iedere gemeente kan eigen regels over Airbnb-verhuur opstellen. Over het algemeen geldt dat u zich moet registreren, een vergunning aanvragen of een licentie verkrijgen, voordat u uw woning mag aanbieden of betalende gasten mag ontvangen. Bepaalde soorten kortetermijnreserveringen zijn misschien helemaal verboden. Lokale overheden verschillen sterk in hoe zij deze wetten handhaven. Een straf kan bestaan uit een boete of andere handhavingsmaatregelen.

Verzekeringen

Ook wanneer Airbnb-verhuur is toegestaan, is er nog een aandachtspunt: de verzekeringen. Veel Airbnb-verhuurders hebben vaak niet door dat zij niet verzekerd zijn tegen brand, schade of ongelukken door toedoen van hun gasten. Het is van belang de polisvoorwaarden goed na te gaan, om te voorkomen dat u als verhuurder straks bij schade zelf voor de kosten opdraait.

Indien u vragen heeft over gebreken aan een woning, neem dan gerust contact op met Roxy de Weijer