KAS GEKOCHT, PERSONEEL ERBIJ

Op 1 april werd ik gebeld door een cliënt. Hij had een kas gekocht. Een gerbera kwekerij.

De eigenaar moest ervan af vanwege de hoge gasprijzen, waardoor mijn cliënt vond dat hij een goede deal had gesloten. Of ik een aantal oproepcontracten wilde opstellen voor de scholieren die wilde laten werken. Natuurlijk kan ik dat.

Maar… is er geen personeel bij de oude eigenaar in dienst?

Dat wist mijn cliënt niet. Dit was volgens hem ook niet belangrijk. De makelaar had gezegd, we nemen gewoon in de koopovereenkomst op dat er geen personeel mee over gaat. Opgelost dus, dacht mijn cliënt.

Logisch, vanuit mijn cliënt zijn gedachte. Toch klopt het vaak niet. Mijn cliënt heeft namelijk ook wat machines overgenomen en is van plan de gerberateelt voort te zetten. Ik wees hem erop dat ik denk er sprake is van overgang van onderneming, wat zou betekenen dat de werknemers van de oude eigenaar na de overdracht bij mijn cliënt in dienst komen.

Dat is een grap, riep hij. 1 april zeker?

Nee, helaas niet.

De werknemers komen bij overgang van onderneming van rechtswege, dat betekent zonder dat er enige handeling noodzakelijk is, bij de koper in dienst. Daarbij worden alle arbeidsvoorwaarden behouden. Dus het salaris, maar ook het contract voor onbepaalde tijd en de opgebouwde dienstjaren.

Tip: bedenk als ondernemer bij de koop (of huur) van onroerend goed, dat er sprake kan zijn van overgang van onderneming waardoor je ook het personeel van de oude eigenaar in dienst krijgt. Dat er in de koopovereenkomst staat dat er geen personeel mee overgaat, niet van belang. Het personeel is immers geen partij bij de koopovereenkomst.

Houdt hier dus rekening mee bij het bepalen van de koopprijs en doe eerst goed onderzoek naar het personeel voordat u besluit het onroerend goed daadwerkelijk te kopen.

Wilt u meer weten over overgang van onderneming of hebt u andere juridische vragen over personeel? Neem gerust contact met mij op – vanuffelen@nivox.nl – 079 747 0248.