VAKANTIEWONING KOPEN

De woningmarkt is een “hot topic”. De huizenprijzen stijgen tot ongekende hoogtes en het aanbod voor kopers is schaars. Ook voor de vakantiewoningen is de markt aangetrokken. Steeds meer mensen kiezen ervoor om als beleggingsobject en/of als luxe een vakantiewoning te kopen in Nederland of het buitenland. Waar moet u in dat geval op letten?

Locatie

Om te beoordelen waar u rekening mee moet houden, moet er allereerst een onderscheid  gemaakt worden in de locatie van de vakantiewoning. Bent u voornemens in Nederland te kopen of in het buitenland?  Gaat u in het buitenland op zoek naar een vakantiewoning dan is het raadzaam om een lokale betrouwbare partij in de arm te nemen die samen met u dit proces doorloopt. De lokale partijen zijn vaak goed op de hoogte van de plaatselijke eisen, de toepasselijke wet- en regelgeving en hebben veelal ook diensten om u te helpen bij eventuele verhuur. Bent u voornemens om in Nederland een vakantiewoning te kopen, dan is het raadzaam om hier een makelaar, taxateur en/of advocaat te benaderen. Hierna zal nader worden ingezoomd op de aanschaf van een vakantiewoning in Nederland.

Koopovereenkomst

Indien u een vakantiewoning heeft gevonden die aan uw wensen voldoet en u bereikt overeenstemming met de verkopende partij, dan is het noodzaak een koopovereenkomst te sluiten. Dit document is van groot belang, omdat hierin niet enkel en alleen afspraken worden gemaakt over de prijs, opleveringsdatum, etc., maar ook over aansprakelijkheid bij eventuele gebreken. Mocht er later iets met de vakantiewoning aan de hand zijn en u wilt de verkopende partij aansprakelijk stellen, dan vormt de koopovereenkomst een belangrijke basis om uw juridische positie vast te stellen.

VvE

Wat een onderbelicht, maar ontzettend belangrijk onderdeel kan vormen van de koop van een vakantiewoning, betreft de vereniging van eigenaren. Stel, u koopt een vakantiewoning op een park, dan is veelal voor de gemeenschappelijke faciliteiten (zoals een zwembad, speeltoestellen, etc.), maar ook bijv. voor de inrichting van de vakantiewoningen een VvE opgericht. De VvE stelt bijvoorbeeld onderhoudskosten vast betreffende het zwembad, kosten betreffende vervanging van cv-ketels in de vakantiewoningen, maar ook worden plannen gemaakt over bijv. inrichting van de vakantiewoningen op het park en aanleg van nieuwe speeltoestellen. Het is belangrijk dat de VvE gezond is en een reservefonds heeft. Ook is het belangrijk dat er een meerjaren-onderhoudsplan bestaat, waarin  duidelijk staat aangegeven wat er de komende jaren aan “extra” kosten gemaakt zullen gaan worden. Tot slot kan de VvE ook regels stellen, welke uw genot van de vakantiewoning kunnen beïnvloeden. Voordat u een koopovereenkomst sluit is het daarom raadzaam alle relevante stukken betreffende de VvE door te nemen en te beoordelen.

Verhuur

Besluit u de vakantiewoning te gaan verhuren of koopt u een vakantiewoning die verhuurd wordt op het moment dat u de woning koopt, dan is het raadzaam om na te gaan of deze verhuur via een bepaalde organisatie loopt en wat voor overeenkomst hieraan ten grondslag ligt. Stel, u wilt niet verhuren, of u wilt via een andere organisatie over gaan tot verhuur van de vakantiewoning, dan wilt u wel weten of u er vrij in bent om daartoe over te gaan.

Bouwkundige status van vakantiewoning

Net als bij de aankoop van een “gewone” woning is het bij de aankoop van een vakantiewoning raadzaam om (bij een reeds langer bestaande vakantiewoning) een bouwkundige beoordeling te laten uitvoeren. Op die manier komt u te weten of er bijv. sprake is van achterstallig onderhoud en eventuele kosten die u op korte termijn kunt verwachten.

(Ver)bouw van een vakantiewoning

Wilt u geen bestaande vakantiewoning kopen, maar een vakantiewoning laten bouwen? Of wilt u een bestaande vakantiewoning verbouwen, bekijk dan voor aankoop welke vergunningen (met bijbehorende eisen) u dient aan te vragen, alsook wat de (bestemmings-)plannen van de gemeente zijn.

Conclusie

Bij het (mogelijk) kopen van een vakantiewoning komt juridisch veel kijken. Hierboven zijn enkele belangrijke punten kort benoemd (zonder uitputtend te zijn). Overweegt u een vakantiewoning te kopen en wilt u bijstand en advies? Of heeft u een vakantiewoning gekocht, maar voldoet het niet aan uw verwachtingen? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. R.T. (Roxy) de Weijer – deweijer@nivox.nl079 747 0236.