UW WERKNEMER FUNCTIONEERT NIET GOED, WAT NU?

Deel 5: Consequenties

Vrijwel alle werkgevers weten dat als ze afscheid willen nemen van een werknemer die niet goed functioneert er een “goed dossier” nodig is. Maar hoe pakt u dat nu aan? Wat is daarvoor nodig. 

In aan de hand van 5 stappen geef ik handvatten wat een werkgever kan doen om disfunctioneren medewerkers te voorkomen, te laten verbeteren of uiteindelijk een voldoende dossier te hebben om afscheid van deze medewerkers te kunnen nemen. 

Klik hier voor stap 4: Evalueren

Stap 5: Consequenties

Er zijn verschillende consequenties mogelijk na het afsluiten van het verbetertraject.

1. Het verbetertraject is succesvol afgerond. 
De werknemer heeft de doelen behaald en zijn functioneren verbeterd. Het traject kan worden afgesloten en het dienstverband wordt voortgezet. Twijfelt u of de werknemer op het gewenste niveau zal blijven? Plan dan na een periode van 1 of 2 maanden nog een evaluatiegesprek in. Als er dan blijkt dat er een terugval is, kunt u snel ingrijpen.

 1. Het verbetertraject is niet succesvol afgerond. In dat geval zijn er meerdere mogelijkheden. Hieronder bespreek ik de twee meest voorkomende:
 • Herplaatsing
  Mocht blijken dat de werknemer niet in staat is geweest om zijn functioneren te verbeteren, maar er wel een andere passende functie binnen de organisatie beschikbaar is, dan moet een werkgever de werknemer in deze functie herplaatsen. Dit zal vaak een demotie zijn. 

  Denk bijvoorbeeld aan een meewerkend voorman. De werknemer is heel goed in zijn uitvoerende werk, maar blijkt tekort te schieten in het leidinggeven. Een verbetertraject is helaas onsuccesvol, maar de werknemer is wel waardevol voor de organisatie. Een werkgever kan deze werknemer dan herplaatsen in de uitvoerende functie.
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  Indien de werknemer onvoldoende is verbeterd en er geen herplaatsingsmogelijkheden beschikbaar zijn binnen de organisatie, dan zal de consequenties veelal zijn dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. 

  Ik raad aan om dit allereerst te doen door aan de werknemer een beeindigingsovereenkomst aan te bieden waarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Mocht het niet mogelijk blijken om in onderling overleg afspraken over de beëindiging te maken, kan er een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter worden ingediend. 

Hebt u vragen over een ontslag op grond van disfunctioneren? Hilde van Uffelen heeft veel ervaring in het onderhandelen over beëindigingsovereenkomst en het voeren van ontbindingsprocedures. Neem gerust contact met haar op voor meer informatie.